Garnrs integritetspolicy

Raka stickor

Vi på Garnr värnar om din personliga integritet. Vi välkomnar den nya förordningen GDPR, och ser till att din personliga information behandlas med säkerhet och största respekt. Vår policy som du har framför dig nu förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan utnyttja dem. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att vi hanterar din personliga information med största omsorg och i enlighet med GDPR, så att vi kan ge dig en positiv upplevelse.

Tveka inte att höra av dig till oss med dina frågor och funderingar, du når oss på info@garnr.se.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all slags information som på något vis kan kopplas till en person. Det kan till exempel vara mail som du skickar till oss, ditt namn, din bild på Instagram eller din köphistorik. Allt som görs med dina uppgifter kallas för en behandling, och en behandling får så klart inte utföras utan laglig rätt. Rätt ska vara rätt!
Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder trygga IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Bara de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. Vi har ordning på torpet!
Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Garnr Sverige AB, org. nr 556932-2026, med adress Varholmsgatan 2E, 41474 Göteborg, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.
Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
För att kunna genomföra ditt köp, kommunicera med dig och se till att paketet kommer fram till dig behöver vi dela dina uppgifter med andra företag, så kallad tredje part eller personuppgiftsbiträden. Det gäller:

  1. Logistikfirmor (PostNord ser till att du får ditt paket).
  2. Betallösningar (Klarna ser till att du kan betala säkert, i Visma sköter vi också viss fakturering).
  3. IT-tjänster (för att vår sida ska funka behövs teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
  4. Marknadsföringstjänster (vi vill ju kunna prata med dig på sociala medier, och i våra nyhetsbrev om du vill ha dem).

Vi kontrollerar alla våra partners för att vara riktigt säkra på att de kan garantera säkerhet och sekretess för dina personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med dem, så att vi alltid har koll på vad som gäller hela vägen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. I listan lite längre ner kan du se exakt vad som gäller i olika situationer.
Vad är cookies och hur använder vi dem?
Vi använder cookies (kakor), för att göra vår sida smidig att använda. Cookies kan hjälpa till med det eftersom de kan läsa och skriva till små textfiler som sparas i din webbläsare. På så vis får alltså webbläsaren ett eget minne. Det gör att den kan komma ihåg vad du lagt i varukorgen, att du är inloggad eller att du vill sortera produkterna efter lägsta pris även nästa gång du besöker sidan.Cookies som hanterar dina personuppgifter använder vi aldrig utan att först fråga dig om lov och få ett tydligt JA från dig. Här kan du läsa mer om vilka cookies vi använder hos oss och hur du kan kontrollera så att det känns okej för dig. .
Vad har du för rättigheter som registrerad?
Rätt till tillgång – Vill du veta vilka uppgifter vi har om dig och hur vi har samlat in och behandlat dem så har du rätt att få den informationen i ett utdrag. Vi kan i så fall behöva fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran. Vi behöver också försäkra oss om att informationen lämnas till rätt person, så klart.Rätt till rättelse – Stämmer inte uppgifterna vi har om dig så har du rätt att få dem rättade.Rätt till radering – I vissa fall har du rätt att få dina uppgifter helt eller delvis raderade. Anser du att vi inte har laglig rätt att ha kvar dem så hör av dig till oss.Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran om det finns lagliga skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Rätt till begränsning – Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta eller nödvändiga kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera saken. Då får vi bara lagra uppgifterna och behandla dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling – Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring (tex via post, e-post eller sms) och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Rätt till dataportabilitet – Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för det är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Vad innebär det att Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet?
Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Exakt när, hur, vad, varför och hur länge behandlar vi dina personuppgifter?